دوره های آموزشی ۹۴

گزارش دوره های آموزشی ارائه شده و درحال اجرای سال 1394
 

ردیف

عنوان کارگاه

مخاطبین

مدرس

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

ساعت

وضعیت

1

آموزش میزبانی و فنون پذیرایی

کارکنان و خدمات سلف سرویس

سید تقی نبوی زاده نمازی

23 آذرماه لغایت 25 آذرماه سال 94

58

معادل 16 ساعت

خاتمه یافته

2

آموزش شنای مقدماتی

کارکنان – برادران

معین نعیمی و علی محمدی

26 آذرماه به مدت 12 جلسه

50

16 ساعت

خاتمه یافته 

3

گیاهان دارویی و گیاه درمانی

کارکنان

دکتر ذهره جعفری

8 دیماه لغایت 16 دیماه

40

24 ساعت

خاتمه یافته 

 
فایل کامل گیاهان دارویی و گیاه درمانی  : /Files//Content/Drjafarifactori94mezaj.pdf
فایل صوتی آموزش مزاج ها و گیاهان دارویی :/Files//Content/mezaj.rar