معرفی معاون

 

 

سوابق اجرائی:

 • دبیر دبیرستان های شهرستان کمیجان و اراک ناحیه 1.
 • رئیس دبیرستان آیت اله طالقانی اسفندان در سال تحصیلی 78-77.
 • رئیس مجتمع شبانه روزی قمر بنی هاشم (ع) کمیجان در سال 79 .
 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان از سال 1383.
 • معاون آموزش و پرورش شهرستان کمیجان در سالهای 83 و 82 .
 • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان از سال 82 تا 91.
 • رئیس کمیته دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک.
 • معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .
 • نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و آموزش عالی در آزمون سراسری سال 82و83در شهر کمیجان
 • نماینده تام الاختیار سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در کنکور سراسری سالهای 89-90-91
 • نماینده سازمان مرکزی (دفتر نظارت و ارزشیابی)جهت بررسی واحدهای قروه ،سنقرو.....در استان کردستان
 • رئیس کمیته دانشگاهیان ستاد انتخاباتی آیت اله اراکی در خبرگان رهبری
 • عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی-استان مرکزی
 • معاون آموزشی و پژوهشی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان مرکزی
 • معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک
 • رِئیس شورای تخصصی آموزشی دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی
 • عضو کمیته منتخب علمی استان مرکزی
 •  سوابق ایثارگری:
 •  حضور در جبهه های حق علیه باطل از تاریخ 20/1/66 لغایت 7/3/66
 •  عضو فعال بسیج از سال 66 تاکنون
 •  فرمانده گروهان عاشورای  حوزه شهید صدوق ساروق در سال های 75-74
 •  عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان و اراک
 •  عضو شورای بسیج اساتید استان مرکزی
 •  عضو شورای پیوست نگاری فرهنگی بسیج اساتید استان مرکزی