منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: حامد صورتی

پست الکترونیکی: h_sourati@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی،۱۳۸۳،مهندسی عمران - عمران، آزاد اسلامی،اراک

کارشناسی ارشد،۱۳۹۵،مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی،آزاد اسلامی ،اراک

 

سوابق اجرایی

مسئول دفتر فنی کارگاه قطعه سوم راه آهن همدان­­-سنندج؛ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

مسئول دفتر فنی پروژه کنارگذر دهگلان، کردستان - شرکت کالیس بتن

مسئول دپارتمان سازه و نظارت عالیه پروژه­های شرکت مهندسین مشاور آب زیست فرآیند ، اراک ۱۳۸۶-۱۳۸۸

مسئول عمران و مهندس ناظر پروژه احداث ساختمان آموزشی و سایت ۲۹ هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی مرکزشازند ۱۳۸۸- ۱۳۸۹

مدیر عمرانی و دبیر شورای عمرانی دبیرخانه منطقه۵، ستادهماهنگی، ودبیرخانه هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی از ۱۳۸۹تا ۱۳۹۴

رئیس اداره سرمایه­گذاری و اموراقتصادی­ دانش­­بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - از ۱۳۹۴

عضو دارای پروانه در رشته­های نظارت و اجراء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی - از ۱۳۸۸

مسئول آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-۱۳۹۶

 

کتابهای منتشرشده

کار با فهارس بها و بررسی و تهیه صورت وضعیت و برآورد کلیه پروژه های عمرانی شامل ابنیه، راه، آب و فاضلاب و...

نظارت و اجرای انواع پروژه های عمرانی

امور قراردادهای عمرانی

دارای مدرک بین المللی بازرسی چشمی جوشVT

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی  ETABS , SAP,SAFE ,MSP ,AUTO CAD

آشنایی با نرم افزارهای عمومی  PHOTO SHOP ، OFFICE