ارزش های محوری

ارزش های محوری

ما در دانشگاه آزاد اسلامی اراک برآنیم تا با توجه جدی به  مقوله آموزش و پژوهش ، در جهت اعتلای مقام و منزلت اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان نهایت سعی و تلاش خویش را انجام دهیم و با فراهم آوردن امکانات رفاهی مناسب رضایت آنان را برآورده سازیم.

۱.      تعهد در برابر پروردگار و میهن اسلامی.

۲.      مسؤلیت پذیری و پاسخگو بودن دانشگاه به انتظارات جامعه.

۳.      اعتقاد و التزام به فرهنگ اسلامی،کرامت انسانی و اخلاق اسلامی در آموزش و پژوهش.

۴.      ارج نهادن به جایگاه والای علم و عالم.

۵.      ارتقاء مسؤلیتهای مدنی

۶.      اعتقاد و اهمیت به انجام کار گروهی در جوی پویا و خلاق.

۷.      مولد ساختن دانشگاه و سعی در تطابق با رشد سریع و جهانی علوم و تکنولوژی.

۸.      استفاده از رویکرد مشتری محوری در فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی.

۹.      تشویق نوآوری و ارائه پاداش.

۱۰.     ایجاد فرصت هایی برای دست یابی به کمال در تدریس و تحقیقات.